Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μυαλό και έρωτας


ΕΚΔΟΣΗ 5η - ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΘΑΒΩΡ»
Τ.Θ. 68 ΑΓΡΙΝΙΟ 301 00
Τηλ. & φάξ 26410 33691
Κινητό: 6983 227 295 & 6978 585 788


Παρατίθεται ἐν συντομίᾳ ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γύρω ἀπό τόν «ἔρωτα». Καί τό κεντρικό μήνυμα τοῦ βιβλίου εἶναι: Τό τιμόνι τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως εἶναι τό μυαλό. Αὐτό καθοδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή ζωή. Αὐτό ἐλέγχει, καθοδηγεῖ καί ρυθμίζει τόν «ἔρωτα» στήν προσωπική του ζωή, ἐν ἀντιθέσει μέ τά ἄλογα ζῶα, πού δέν ἔχουν λογική, καί κατευθύνονται ἀπό τό ἔνστικτό τους.


Περιεχόμενα

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ Α΄
1. «Ἐνθάδε κεῖται ἀνόητος»
2. Ἁμαρτωλός καί ἀναμάρτητος «ἔρωτας»
3. Περιβάλλον καί ἁμαρτία
4. Σῶμα καί ψυχολογία
5. Μυαλό καί ἁμαρτία
6. «Δέν μπορῶ!»

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ιστορία και Θεολογία των Μεγάλων μας Εορτών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΘΑΒΩΡ»
Τ.Θ. 68 ΑΓΡΙΝΙΟ 301 00
Τηλ. & φάξ 26410 33691
Κινητό: 6983 227 295 & 6978 585 788
e-mail: thavor.editions@gmail.com
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

1. Γιατί γεννήθηκε Ἰουδαῖος;
2. Πότε γεννήθηκε;
3. Οἱ εἰδωλολάτρες στήν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου
4. Προφητεῖες γιά τόν Χριστό
5. Προαιώνιο σχέδιο σωτηρίας
6. Οἱ δύο Γεννήσεις τοῦ Υἱοῦ
7. Γέννηση: Ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ
8. Ἡ Θεοτόκος καί ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Μυστήρια και αποκαλύψεις


Τά Ἅγια Εὐαγγέλια εἶναι μιά συνεχής ἀποκάλυψη μυστηρίων· ἕνας ἀπέραντος ὠκεανός κεκρυμμένων ζωηφόρων μηνυμάτων, γιατί ἀκριβῶς μιλᾶνε γιά τόν Χριστό, πού ἀκόμα καί ἡ παραμικρή Του κίνηση ἔχει τή σημασία της. Στό παρόν βιβλίο ἀναλύονται τά «Εὐαγγέλια», πού ἀκοῦμε κάθε Κυριακή σέ κάθε Θ. Λειτουργία. Εἶναι κάτι σάν «Κυριακοδρόμιο». Βιβλίο ἀπαραίτητο γιά κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό, ἰδιαίτερα γιά τόν κήρυκα τοῦ θείου λόγου.

Εξομολόγηση και πνευματικός πατέρας


Ποιά εἶναι ἡ σωστή ἐξομολόγηση; Πόση ὥρα διαρκεῖ; Κάθε φορά πού πᾶμε νά κοινωνήσουμε, χρειάζεται ἐξομολόγηση; Τί σκοπό ἔχουν τά «ἐπιτίμια»; Ποιός εἶναι ὁ σωστός πνευματικός πατέρας; Ποιά ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν ψυχανάλυση καί ἐξομολόγηση; Μπορεῖ ἡ ἐξομολόγηση νά ἀναπληρώσει τήν ψυχανάλυση; Αὐτά καί ἄλλα πολλά, ἀναλύονται στό βιβλίο αὐτό, ἔχοντας ὡς ὁδηγό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τα σημεία των καιρών και το τέλος του κόσμου


Τό τέλος τοῦ κόσμου συνδυάζεται μέ τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου καί μέ τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Κανένας θνητός δέν ξέρει πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Ἀρα κανένας δέν ξέρει πότε θά ἔρθει ὁ ἀντίχριστος καί πότε τό τέλος τοῦ κόσμου. Αὐτό πού ξέρουμε εἶναι πώς λίγο πρίν τό τέλος τοῦ κόσμου, θά γίνουν «τέρατα καί σημεῖα» (=«τά σημεῖα τῶν καιρῶν»), καί ὁ κόσμος θά «κολυμπάει» στήν ἀπιστία καί στήν ἁμαρτία.

Προσευχή: Ανάσταση ψυχής


Τή μεγάλη ἀξία τῆς προσευχῆς τήν καταλαβαίνουμε, ὅταν κάνουμε πράξη τή προσευχή. Διαφορετικά, ἡ προσευχή θά παραμένει γιά μᾶς σάν κάτι τό ξένο καί μακρυνό. Τό βιβλίο αὐτό μᾶς δίδει χρήσιμες ὁδηγίες γιά τό πῶς μποροῦμε, μέσα ἀπό τήν σωστή προσευχή, νά ἀναστήσουμε τήν ψυχή μας, σύμφωνα, πάντοτε, μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν ἀνεκτίμητη ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας Πατέρων, πού ἔκαναν ὁλόκληρη τή ζωή τους μιά συνεχῆ προσευχή.

Τα βάσανα
Γιά τόν γιατρό ἔχει σημασία ἡ σωστή διάγνωση τῆς ἀρρώστιας, γιατί μέ λάθος διάγνωση, ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει θεραπεία, ἀλλά καί ἐπιδείνωση τῆς ἀρρώστιας. Ἔτσι καί μέ τά βάσανα: Σημασία ἔχει ἡ σωστή μας τοποθέτηση. Καί ἡ σωστή τοποθέτηση εἶναι, νά βλέπουμε τά βάσανα μέσα ἀπό τό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά παίρνουμε φῶς καί ἐλπίδα. Ὅτι τά βάσανα ὁδηγοῦν στή σωτηρία μας. Εἶναι ἕνα «εἰσιτήριο» γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Η χωριάτικη πίστη


Οἱ σύγχρονοί μας Ὅσιοι Παΐσιος καί Πορφύριος χαρακτήριζαν τήν ἁπλῆ καί ἄδολη Πίστη πού εἶχαν οἱ ἀγράμματοι παππούδες μας καί οἱ ἀγράμματες γιαγιάδες μας «Χωριάτικη πίστη». Καί ὁ Θεός βλέποντας στίς καρδιές τους μιά τέτοια Πίστη, ἔκανε θαύματα. Πολλά τέτοια ἐντυπωσιακά θαύματα παρατίθενται στό βιβλίο μας αὐτό. Εἶναι ἕνα «προσκύνημα» στή ματωμένη ζωή τῶν προγόνων μας, τή ζυμωμένη μέ τήν ἁγία μας Πίστη.

Πώς και πότε κοινωνούμε


Στό βιβλίο αὐτό παρουσιάζεται ὁλόκληρη ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου («ἡ μισή ἀλήθεια εἶναι τό χειρότερο ψέμα»), σχετικά μέ τό πῶς καί πότε πρέπει νά κοινωνεῖ ὁ χριστιανός. Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης δέν εἶναι οὔτε ὑπέρ τῆς συχνῆς Θ. Κοινωνίας, οὔτε ὑπέρ τῆς ἀραιῆς, ἀλλά ὑπέρ τῆς ἀξίας προσελεύσεως, πού γίνεται μέ τήν ἀνάλογη προετοιμασία. Βιβλίο ἀπαραίτητο γιά κάθε Ὀρθόδόξο χριστιανό, πού θέλει νά ξέρει τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τό μεγάλο αὐτό θέμα.

Μετά θάνατον


Βιβλίο μπέστ σέλλερ. Δίδει τίς σωστές ἀπαντήσεις, καί μέ τόν κατάλληλο τρόπο, στά καίρια θέματα πού ἀπασχολοῦν κάθε ἄνθρωπο, γύρω ἀπό τό θάνατο καί γύρω ἀπό τή μετά θάνατον ζωή. Π.χ. τί γίνεται μόλις πεθαίνουμε, ποῦ καί πῶς εἶναι τώρα οἱ νεκροί μας; Μᾶς βλέπουν; Τί μποροῦμε νά κάνουμε γι’ αὐτούς; Αὐτά καί ἄλλα πολλά καί ἐνδιαφέροντα ἀναλύονται στό βιβλίο.