Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

«Ὁ Ἰούδας καί ἡ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ»Ὁ Ἰούδας καί ἡ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ
ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Αναρτήθηκε στό anastasios.blogspot.gr

Ὁ Χριστός καί οἱ μαθητές, ὡς ἄνθρωποι, χρειάζονταν χρήματα γιά τίς προσωπικές τους ἀνάγκες, εἴτε γιά εἰσιτήρια στό καραβάκι εἴτε γιά φαγητό· ὅταν λ.χ. ἦταν στή Σαμάρεια, καί πεινοῦσαν, «οἱ μαθητές πῆγαν γιά νά ἀγοράσουν τρόφιμα» (Ἰω.4:8). Ὁ Ἰούδας κρατοῦσε τό «ταμεῖο». (Ἰω. 12:6). Ἔτσι, ἄν ὁ Χριστός ἤθελε κάτι, ζητοῦσε χρήματα ἀπό τόν Ἰούδα ἤ ἐλεγε «Ἰούδα, ἀγόρασέ Μου αὐτό». Τό ἴδιο γινόταν, καί ἄν οἱ μαθητές Του ἤθελαν νά ἀγοράσουν κάτι. Ζητοῦσαν ἀπό τόν Ἰούδα. Καί ἄν κάποιος ἤθελε νά δώσει χρήματα στήν «ὁμάδα» τοῦ Χριστοῦ, τά ἔδινε στόν Ἰούδα. Ὅμως, «ἦταν κλεφτης, καί βαστοῦσε αὐτά πού τοῦ ἔδιναν» (Ἰω. 12:6). Καί ἀπό τή στιγμή πού ἄφησε τόν ἑαυτό του νά κλέβει, ἡ σπίθα τῆς φιλαργυρίας μεγάλωνε, ὥσπου ἔγινε φωτιά, πού τόν ἔκαψε ὁλόκληρο. Δέν στάθηκε ἱκανός νά σβήσει (στήν ἀρχή) μιά σπίθα, θά ἔσβηνε μετά ὁλόκληρη φωτιά;

«Οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ»


Οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ
ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Αναρτήθηκε στό romfea.gr

Στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ, ἡ Παλαιστίνη ἦταν ὑπό τήν κατοχή τῶν Ρωμαίων. Οἱ κατακτητές εἶχαν δώσει στούς θρησκευτικούς της ἡγέτες καί κοσμική ἐξουσία. Μποροῦσαν νά δικάζουν, νά φυλακίζουν ἤ νά σκοτώνουν τούς ἐνόχους (ἐκτός ἀπό τό νά τούς σταυρώνουν, γιατί χρειαζόταν ἄδεια ἀπό τόν κατακτητή). Ὅμως, ὡς θρησκευτικοί ἡγέτες εἶχαν καί τόν ἀρχηγό τους. Ἦταν ὁ Ἀρχιερέας τοῦ «ἐνιαυτοῦ» (τοῦ ἔτους), ὁ ὁποῖος ἦταν καί Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου (=Μεγάλου Συνεδρίου) καί κατά τήν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὁ Καϊάφας. Αὐτός ἔδωσε ἐντολή νά συλλάβουν τόν Χριστό. Αὐτός Τόν παρέδωσε στόν Πιλᾶτο γιά νά ἐγκρίνει τήν ἀπόφαση ( Σταύρωση Χριστου), πού πῆραν κατά τή σύγκλιση τοῦ Μεγάλου Συνεδρίου. «Αὐτός (ὁ Καϊάφας) πού Μέ παρέδωσε σέ σένα ἔχει μεγαλύτερη ἁμαρτία ἀπό σένα», εἶπε ὁ Ἰησοῦς στόν Πιλᾶτο (Ἰω. 19:11). Θά πρέπει λοιπόν νά συνειδητοποιήσουμε, πώς ὁ Χριστός δέν σταυρώθηκε ἀπό εἰδωλολάτρες, οὔτε ἀπό τούς ἀπίστους, οὔτε ἀπό ληστές καί ἐγκληματίες, ἀλλά ἀπό τόν Ἀρχιερέα Καϊάφα, πού σύχναζε στό Ναό, πού ἔμπαινε στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, πού διάβαζε τίς Γραφές, πού ἔκανε κηρύγματα περί πίστεως στό Θεό!

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

«Τί σημαίνει χάρισμα προορατικό;»Τί σημαίνει χάρισμα προορατικό;
ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Αναρτήθηκε στο romfea.gr


Ὅταν κάποιος ἔχει γίνει δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (μέσα ἀπό τήν ἄσκηση), ἔχει «αὐτόματα» καί τό χάρισμα τό προορατικό, ὡς καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅμως, μπορεῖ κάποιος νά ἔχει παρόμοιο χάρισμα, καί χωρίς νά ἔχει γίνει δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χωρίς δηλαδή νά εἶναι Ἅγιος!

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Οι πατέρες μας και η νηστείαΟἱ πατέρες μας καί ἡ νηστεία
ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη


Αναρτήθηκε στο anastasiosk.blogspot.gr


Ὅταν ἡ πατρίδα μας ἀπελευθερώθηκε ἀπό τόν τουρκικό ζυγό (1821), στίς συζητήσεις πού ἔκαναν oἱ πατέρες μας γιά τή δημιουργία «Συντάγματος», ἐτέθη καί τό θέμα τῆς νηστείας. Ἄν δηλαδή θά ἔπρεπε νά θεσπίσουν διάταξη, πού νά ὑποχρεώνει τούς Ἕλληνες νά τηροῦν τίς καθιερωμένες νηστεῖες! Πρᾶγμα πού δείχνει ὅτι ἡ νηστεία, ἀκόμα καί σέ κοσμικούς κύκλους, θεωρεῖτο νόμος ἀπαράβατος. Ναί! Οἱ πρόγονοί μας (πατέρες, παππούδες, κ.ο.κ.), ἔβλεπαν τίς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μέ δέος. Γι’ αὐτό καί στή συντριπτική τους πλειοψηφία τίς τηροῦσαν στό ἀκέραιο. «Μαγαρίσθηκα...!», ἔλεγαν, ὅταν τίς κατέλυαν.

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Νηστεία: Βασίλισσα των αρετώνΤιμή: 4.20 €. Δείτε τους τρόπους παραγγελίας βιβλίων πατώντας εδώ.ΕΚΔΟΣΗ 4η. 2018. Αναθεωρημένη


Περιεχόμενα

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΩΣ & ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ

1. «Ἀπό τήν κοιλιά πᾶμε στήν καρδιά»
2. Κουζίνα καί τραπέζι
3. Ἄνθρωπος καί ζῶο
4. Πεῖνα, φαντασία καί πολυφαγία
5. Τό κρασί καί τό κρέας
6. Γεμάτη κοιλιά, ἄδεια ψυχή
7. Διάβολος καί πολυφαγία

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

«Ιερώνυμος Α΄και εκλογές Αρχιερέων»Ιερώνυμος Α΄και εκλογές Αρχιερέων
Υπό αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Αναρτήθηκε στη romfea.gr

Ὑπηρέτησε (ὁ Ἱερώνυμος Α΄) ὡς Ἀρχιεπίσκοπος σέ μιά δύσκολη περίοδο γιά τό Ἔθνος μας: Στήν περίοδο τῆς ἑπτάχρονης δικτατορίας (1967-1974). Μερικοί, κρίνοντας προφανῶς ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, τόν κατηγοροῦν πώς κατήργησε τή «νομιμότητα» στήν Ἐκκλησία. Ὅμως, τό θέμα εἶναι, ἄν μποροῦσε νά ὑπάρξει «νομιμότητα» σέ περίοδο Δικτατορίας. Ἀλήθεια. Ποιός κατ’οὐσία ἐκλέγει τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, ἡ Ἱ. Σύνοδος ἤ ὁ Δήμαρχος τῆς Πόλεως; Τολμᾶ κανείς νά ἀμφισβήσει πώς ὁ Πατριάρχης μας δέν εἶναι νόμιμα ἐκλεγμένος; Καί «ὁ νοῶν, νοείτω».

«Ποιμένας και άσωτος υιός»


Ποιμένας και άσωτος υιός
υπό Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη


Ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (15:11-32), μόλις εἶδε ἀπό μακρυά τόν υἱό του νά γυρίζει σπίτι, ράγισε ἡ καρδιά του. Ἔτρεξε, ἔπεσε πάνω του καί τόν «κατεφίλησεν» (Λκ. 15:20). Σ’ αὐτή τήν παραβολή βλέπουμε στό πρόσωπο τοῦ στοργικοῦ πατέρα, τόν τύπο τοῦ καλοῦ Ποιμένος. Αὐτός, λοιπόν, ὁ πατέρας δέν ἀναζήτησε τόν υἱό του στά διάφορα στέκια τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά τόν περίμενε στό σπίτι. Θέλοντας μέ αὐτό νά μᾶς εἰπεῖ ὁ Κύριος, πώς δέν εἶναι πρέπον γιά τόν Ποιμένα νά ἀφήνει τήν «ἕδρα» του, τόν Ναό, καί νά γυρίζει στίς καφετέριες, στά μπάρ καί σέ ἄλλα στέκια, ὅπου συχνάζουν οἱ λογιῶν-λογιῶν «ἄσωτοι υἱοί», προκειμένου νά τούς φέρει (ἄν τούς φέρει...) στή μετάνοια. Τό κλῖμα εἶναι ἀκατάλληλο γιά ἱεραποστολή...! «Ἄν σᾶς δῶ νά χασμουριέστε καί νά μήν προσέχετε αὐτά πού σᾶς λέω, θά σταματήσω τήν ὁμιλία, ἐφαρμόζοντας τά λόγια τοῦ Κυρίου «μή δῶτε τό ἅγια τοῖς κυσί» (Μτ. 7:6) εἶπε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στό ποίμνιό του (P.G. 57: 22). Σκεφθεῖτε πῶς θά ἀντιδροῦσε, ἄν οἱ ἀκροατές τό ἔριχναν στό τσιγάρο, στό ποτό κ.λ.π. Καθώς ὁ Μωυσῆς κατέβαινε ἀπό τό Σινᾶ, βρῆκε τόν λαό νά διασκεδάζει. Θύμωσε, καί ἔσπασε τίς ἅγιες πλάκες (Ἔξ. 32:6). Τό ἔκανε αὐτό, γιατί ἔκρινε ἀκατάλληλο ἕναν τέτοιο λαό, νά δέχεται ἀπό τόν Θεό ἅγια πράγματα (Μ. Βασίλειος. P.G. 31: 169). (Πόσο προσεκτικοί θά πρέπει νά εἴμαστε, ὅταν ὡς Ποιμένες καλούμαστε στά Ραδιόφωνα καί στίς Τηλεοράσεις νά ἐκφέρουμε «ἄποψη» γιά τά ἅγια πράγματα τῆς Ἐκκλησίας μας )! Ἄς ἀφήσουμε λοιπόν, τήν ἱεραποστολή στά κοσμικά «κέντρα» ( γιά νά μήν βλασφημεῖται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου), καί ἄς δείχνουμε τήν ἀγάπη μας καί τό ἐνδιαφέρον μας γιά τή σωτηρία πρός τόν «ἐρχόμενον πρός ἡμᾶς».

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

«Αυτοκτονία και Νεκρώσιμη Ακολουθία»


Αὐτοκτονία & νεκρώσιμη ἀκολουθία
ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Εἶναι ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας νά μήν κηδεύεται αὐτός πού αὐτοκτονεῖ, ἐκτός ἄν εἶναι τρελός ἤ δαιμονισμένος (ΙΔ΄ Ἀπόκρισις Τιμοθέου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας). Μέχρι στή δεκαετία περίπου τοῦ 1980 ἡ Ἐκκλησία στήν πατρίδα μας δέν κήδευε τόν αὐτόχειρα, ἀλλά οὔτε καί ἐπέτρεπε τήν ταφή του σέ νεκροταφεῖο. Τόν ἔθαβαν ἔξω στά χωράφια, ὅπως ἔθαβαν τά ζῶα. Καί τό ἀξιοπρόσεκτο εἶναι πώς οἱ συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ τό «τυπικό» αὐτό τό δέχονταν ἀδιαμαρτύρητα, γιατί εἶχαν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στίς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας. Πίστευαν, πώς ὅ,τι κάνει ἡ Ἐκκλησία τό κάνει πρός σωτηρία, καί ὄχι πρός ἀπώλεια. Καί ἀναμφίβολα ἔτσι εἶναι.

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μυαλό και έρωτας


Τιμή: 3.60 €. Δείτε τους τρόπους παραγγελίας βιβλίων πατώντας εδώ.


ΕΚΔΟΣΗ 5η - ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΘΑΒΩΡ»
Τ.Θ. 68 ΑΓΡΙΝΙΟ 301 00
Τηλ. & φάξ 26410 33691
Κινητό: 6983 227 295 & 6978 585 788


Παρατίθεται ἐν συντομίᾳ ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γύρω ἀπό τόν «ἔρωτα». Καί τό κεντρικό μήνυμα τοῦ βιβλίου εἶναι: Τό τιμόνι τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως εἶναι τό μυαλό. Αὐτό καθοδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή ζωή. Αὐτό ἐλέγχει, καθοδηγεῖ καί ρυθμίζει τόν «ἔρωτα» στήν προσωπική του ζωή, ἐν ἀντιθέσει μέ τά ἄλογα ζῶα, πού δέν ἔχουν λογική, καί κατευθύνονται ἀπό τό ἔνστικτό τους.


Περιεχόμενα

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ Α΄
1. «Ἐνθάδε κεῖται ἀνόητος»
2. Ἁμαρτωλός καί ἀναμάρτητος «ἔρωτας»
3. Περιβάλλον καί ἁμαρτία
4. Σῶμα καί ψυχολογία
5. Μυαλό καί ἁμαρτία
6. «Δέν μπορῶ!»

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ιστορία και Θεολογία των Μεγάλων μας ΕορτώνΤιμή: 5.70 €. Δείτε τους τρόπους παραγγελίας βιβλίων πατώντας εδώ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΘΑΒΩΡ»
Τ.Θ. 68 ΑΓΡΙΝΙΟ 301 00
Τηλ. & φάξ 26410 33691
Κινητό: 6983 227 295 & 6978 585 788
e-mail: thavor.editions@gmail.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
1. Γιατί γεννήθηκε Ἰουδαῖος;
2. Πότε γεννήθηκε;
3. Οἱ εἰδωλολάτρες στήν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου
4. Προφητεῖες γιά τόν Χριστό
5. Προαιώνιο σχέδιο σωτηρίας
6. Οἱ δύο Γεννήσεις τοῦ Υἱοῦ
7. Γέννηση: Ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ
8. Ἡ Θεοτόκος καί ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ


ΜΕΡΟΣ Β΄: ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
1. Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
2. Τό κήρυγμά του
3. Ὁ Ἰορδάνης
4. Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ
5. «Καί ἔμεινε ἐπάνω σ’ Αὐτόν» (Ἰω. 1:32)
6. «Θεοφάνεια»
7. Ἡ 6η Ἰανουαρίου
8. Τό νερό τῶν Θεοφανείων